Informatie over Live Happily Healthy

Bij Live Happily Healthy gaat het over je zo energiek, gezond en gelukkig mogelijk voelen zodat je de dingen kunt doen die voor jou belangrijk zijn en waar jij gelukkig van wordt. Ik geloof in praktische informatie en inspiratie op het gebied van afvallen, beweging en voeding die je gelijk kunt toepassen in je eigen leven. Op deze website vind je mijn blog. Live Happily Healthy is een blog met artikelen over voeding, afvallen en beweging. Ook komen er recepten en reviews online. 

Disclaimer voor www.livehappilyhealthy.nl

Ik verleen je hierbij toegang tot www.livehappilyhealthy.nl en publiceer hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.Ik ben gediplomeerd gewichtsconsulent en geen arts. De artikelen op Live Happily Healthy zijn bedoeld ter informatie. De genoemde adviezen, tips en informatie zijn voor eigen risico van de gebruiker. 

Ondanks de constante zorg en aandacht die ik besteed aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De op www.livehappilyhealthy.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.livehappilyhealthy.nl. Ik oefen hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met mij op.

Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site. Voor op www.livehappilyhealthy.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ik nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij mij. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder toestemming van mij, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Wanneer je citeert is toestemming vooraf niet nodig. Wel zijn er bepaalde voorwaarden. Zo moet altijd Live Happily Healthy genoemd worden als bron of als verwijzing in literatuurlijst.


2 maart 2016